Theodor Sojka
správního soudu ČR Ing. Theodor Sojka, tajemník statutárního města Chomutov Ph Dr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, IKEM Ing. Daniel Trnka, Analytik, Ředitelství http://www.klub-personalistu.cz/vzdelavani/konference

Martina Šochmanová | Martina Šochmanová |