Jana Vildumetzová
veřejné správy a územního rozvoje, OECD Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra Ing. Jaromír Zajíček, MPA , předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Přednášející v jednání http://konference.klub-personalistu.cz/

Jana Vildumetzová |