Jan Kysela
státu a práva a společenskovědních disciplín Panevropské vysoké školy v Bratislavě Doc. JUD r. Jan Kysela Ph.D. - vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické http://www.klub-personalistu.cz/vzdelavani/kurz/32

Jan Kysela |