U përurua Këshilli për Zhvillimin e Qendrës së Lëvizjes ... Zana Maloku – Prof. e gjuhës Angleze; Zylfije Kastrati – Dr. e Dermatologjis ... https://de-de.facebook.com/notes/l%C3%ABvizja-vet%C3%ABvendosje/u-p%C3%ABrurua-k%C3%ABshilli-p%C3%ABr-zhvillimin-e-qendr%C3%ABs-s%C3%AB-l%C3%ABvizjes-vet%C3%ABvendosje-n%C3%AB-prishtin/441343055887/

U përurua Këshilli për Zhvillimin e Qendrës së Lëvizjes ... Zana Maloku – Prof. e gjuhës Angleze; Zylfije Kastrati – Dr. e Dermatologjis ...


Angleze | Dermatologjis | Dr | Kastrati | Këshilli | Lëvizjes | Prof | Qendrës | Zana | Zhvillimin |


next records Zylfije Maloku...