správního soudu ČR Ing. Theodor Sojka, tajemník statutárního města Chomutov Ph Dr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, IKEM Ing. Daniel Trnka, Analytik, Ředitelství http://www.klub-personalistu.cz/vzdelavani/konference

správního soudu ČR Ing. Theodor Sojka, tajemník statutárního města Chomutov Ph Dr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, IKEM Ing. Daniel Trnka, Analytik, Ředitelství


Analytik | Chomutov | Daniel | Dr | IKEM | Ing | Martina | MBA | Ředitelství | Šochmanová | Sojka | Theodor | Trnka |


next records Theodor Sojka...