teorie práva Ústavu teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín Panevropské vysoké školy v Bratislavě Doc. JUD r. Jan Kysela Ph.D. - vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické http://www.klub-personalistu.cz/vzdelavani/kurz/32

teorie práva Ústavu teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín Panevropské vysoké školy v Bratislavě Doc. JUD r. Jan Kysela Ph.D. - vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické


Bratislavě | Doc | Jan | JUD | Katedry | Kysela | Panevropské | PhD | Právnické | Ústavu |


next records Jan Kysela...